christelijke verslavingszorg

Kenmerken van christelijke verslavingszorg

Christelijke verslavingszorg

Landelijke dekking met vaak behandelmethodes zonder methadon. De christelijke basis van het programma uit zich in kerkgang, lezen uit de bijbel en veel bidden. Toekomstgericht met veel aandacht voor leren en studeren, wonen en werken met een lange nazorgtraject. Je hoeft als cliënt niet christelijk te zijn om deel te kunnen nemen. Het is wel zinvol als je enige waardering voor het christelijke geloof hebt. De resultaten zijn vaak een stuk beter dan de reguliere klinieken.

christelijke verslavingszorg Noord en Oost uitgebreid naar Flevoland

De christelijke verslavingszorg in het noorden en oosten van Nederand stichting Terwille, is uitgebreid naar Flevoland, de nieuwe afkickkliniek in Lelystad is met medewerking vande christelijke instelling voor woon en hulpverlening, stichting Tikvah geopend. De stichtingen zijn de samenwerking aangegaan om een gepast vervolgtraject aan te kunnen bieden aan jongere met een verslavingsprobleem. De afkickkliniek van Terwille is ook toegankelijk voor mensen die niks met Tikvah te meken hebben. Tikvah vind de samenwerking een gunstige aanvulling op de bestaande Flevolandse geestelijke gezondheidszorg.

Christelijke gezondheidszorg dicht bij de cliënt

Stichting Terwille is tevens goed te spreken over de nieuwe locatie in Lelystad, zij opereren met diverse kleinere klinieken in het Noorden en Oosten van Nederland met als doel de geestelijke gezondheidszorg dicht bij de cliënt te kunnen krijgen, door het inzetten van kleine klinieken kunnen zij flexibiliteit waarborgen.

GGZ en verslavingszorg instelling voor christelijke hulpverlening

Met diverse afkickklinieken en poliklinieken in Den Helder, Groningen, Rijssen en Enschede en sinds kort ook in Lelystad richt Terwille al sedert 1997 op de christelijke verslavingszorg in Oost en Noord Nederland. De zorgverlening is gericht op de volle breedte van de maatschappij, met een diversiteit van specialistische behandelingen en programma's als intake gesprek en diagnose stelling, ambulante zorghulp en dagbehandeling, informatief en preventief voor jong en oud en woonbegeleiding. De stichting Terwille die deel uitmaakt van concern de Hoop, een GGZ en verslavingszorg instelling voor christelijke hulpverlening.

ambulante zorg voor diverse projecten in de GGZ en verslavingszorg

Stichting Tikvah verleent hulp, begeleiding en ambulante zorg voor diverse projecten in de GGZ en verslavingszorg als psychiatrische en psychosociale problemen, gedragsproblematiek, schuldproblemen en huisvesting, en tevens hulp aan mensen die een probleem hebben met dagelijkse structuur in hun eigen leven, of voor iemand in hun directe omgeving. Terwille en Tikvah zijn lid van de overkoepelende organisatie FEO.