GGZ Verslavingszorg

redactie verslaving.nu, 21 oktober 2011

Toekomst GGZ geestelijke gezondheidszorg niet rooskleurig

Niemand weet nog wat het effect zal zijn van de bezuiniging van 38 miljoen bij volgend jaar bij de haagse GGZ Verslavingszorg Parnassia Bavo Groep. Brijder, PsyQ en Palier zijn enkele instellingen binnen de Parnassia Bavo Groep die in Leiden en omgeving actief zijn, Brijder is actief binnen de verslavingszorg met hulp aan jongere en ouderen die een probleem hebben met alcoholisme, gokken en drugsverslaving. PsyQ is actief op het vlak van psychise en geestelijke gezondheidszorg, en Palier heeft in de forenzische zorg zijn specialisme. Brijder Den Haag heeft als enige in de randstad een afkickkliniek voor jongere in de leeftijd van 12 tot 23, met een alcoholverslaving.

Gevolgen beperken

De Parnassi Bavo Groep kijkt zoveel mogelijk naar alternatieven in de GGZ Verslavingszorg om de kosten voor hun cliente tot een minimum te beperken. De verschillende afdelingen van de groep gaan in nauwe samenwerking vergaderen met hun cli├źntenraad. Begin dit jaar Brijder al het opvanghuis voor dagbesteding de Papegaais bolwerk in Leiden gesloten omdat de subsidies stop werden gezeyt door de gemeente. Het kleine team van 5 medewerkers uit die GGZ verslavingszorg zijn gere├»ntegreerd binnen de PB groep. De dagopvang en de gemeentelijke straatvegers worden nog echter gehandhaafd in Leiden.

ernstige gevolgen in de GGZ verslavingszorg

De SP in Leiden is echter niet gelukkig met de bezuinigingsplannen en trekt aan de bel bij kabinet Rutte over de eigen bijdrage en de ernstige gevolgen in de GGZ, waardoor mensen die hulp van de GGZ Verslavingszorg nodig hebben elk jaar een bedrag van 200 euro extra moeten bijbetalen. De meeste mensen die met problemen bij de GGZ Verslavingszorg komen moeten het al doen met een mininum inkomen. Tevens daklozen moeten die 200 euro eigen bijdrage leveren voor hun hulp bij de GGZ Verslavingshulp.