Soorten verslavingen

Soorten Verslavingen

Er zijn vele soorten verslavingen. De definitie van verslaving is afhankelijkheid aan een gewoonte, of een middel. Het gedrag van een verslaafde is hoofdzakelijk gericht op het verkrijgen van het middel, of het handelen van de gewoonte.

soorten Verslavingen

Gewoonteverslaving

Een middelverslaving is een verslaving aan een middel dat een psychoactieve werking aan de hersenen geeft. Psychoactieve middelen zijn onderverdeeld in 3 categorieën:

  • Stimulerende middelen zoals nicotine, cocaïne en amfetamine
  • Verdovende middelen, bijvoorbeeld alcohol en opium
  • Bewustzijns- of geestveruimende middelen, zoals LSD, Paddo's en GHB

Medicijnen zoals Ritalin vallen vaak onder de categorie stimulerende middelen en Medicijnen zoals Valium vallen onder de verdovende middelen. Bewustzijnsveranderende middelen met uitzondering van cannabis zijn over het algemeen niet zo zeer verslavend. De meest voorkomende verslavingen zijn alcoholverslaving en sigaretten, uiterst verslavende middelen zijn heroïne, cocaïne, GHB en amfetamine.

Middelenverslaving

Bij verslavingen aan een stof is er vaak sprake van geestelijke en lichamelijke verslaving. Een lichamelijke verslaving betekent dat het lichaam afhankelijk is geworden en aangepast is aan het middel dat regelmatig gebruikt wordt.

Verslavingen worden opgebouwd doordat er steeds meer nodig is van een bepaalde verslavende stof om voor de verslaafde gewenste effect te kunnen krijgen, wat in de verslavingszorg tollerantie word genoemd en bijna altijd bij een verslaving voorkomt. In het geval van stoppen met het gebruik ervan kunnen ziektebeelden onstaan als koorts, braakverschijnselen en slaapstoornissen, dit zijn ontwenningsverschijnselen.

Geestelijk of lichamelijk verslaafd

Geestelijke verslavingen zijn verslavingen waarbij een verslaafde denkt een bepaalde stof nodig te hebben en er niet meer buiten kan. Dit soort verslavingen zijn zeer persoonlijk en per persoon verschillend. Bij geestelijke verslavingen kunnen mensen dusdanig naar een bepaald middel verlangen dat de gehele gedachtengang alleen maar draait op het verkrijgen en gebruiken van dat ene middel. Bij geestelijke verslavingen wordt de chemische evenwicht in de hersenen zodanig verstoord dat het ook lichamelijke klachten met zich meebrengt.

Het soort verslavingen dat zelden opgemerkt word is de medicijnverslaving, medicijnen als benzodiazepinen, met kalmerende en angst verminderende eigenschappen, en de slaapbevorderende medicijnen zoals oxazepam, diazepam en alprazolam. Deze medicijnen worden vaak verkregen over een lange periode van herhaalrecepten tot er een tolerantie is opgebouwd en de patient niet meer genoeg aan de voorgeschreven dosis heeft en de huisarts of apotheker ingrijpt. De inmiddels verslaafd geraakte patient zal dan andere manieren zoeken om zijn verslaving in stand te kunnen houden.