verslavingszorg in nederland in kaart gebracht

Verslavingszorg

In de Verslavingszorg is hulp beschikbaar voor mensen die te kampen hebben met een verslaving. Er zijn veel verschillende instellingen die gespecialiseerd zijn in de verslavingszorg. Naast instellingen zijn er diverse klinieken die onafhankelijke verslavingszorg en hulp met raad en daad bieden aan mensen met een verslaving.

GGZ en verslavingszorg meer dan hulp bij verslaving

verslavingszorg in nederland

De verslavingszorg biedt hulp aan verslaafden bij afkicken al dan niet in een afkickkliniek en de verstrekking van hulpmiddelen aan verslaafden. Sinds de jaren 90 is de verslavingszorg uitgegroeid tot een professionele organisatie omdat het drugsprobleem veranderde en de verslaving problematiek steeds groter werd. Nieuwe middelen zoals cocaîne, XTC, speed en GHB, vaak ook in combinatie, brachten een nieuw soort verslaafden met een nieuw soort verslaving en daarom ook een nieuw soort van verslavingszorg. De verslavingszorg is tevens in de breedte uitgegroeid, niet alleen drugsverslaving maar ook alcoholverslaving, computerverslaving, gokverslaving en stoppen met roken programma's zijn tegenwoordig met deskundig en professionele hulp te krijgen.

de GGZ en de verslavingszorg in nederland in kaart

Verslavingszorg is meer dan hulp bij verslaving

wat doet de GGZ ?

De GGZ biedt hulp aan verslaafden bij afkicken al dan niet in een afkickkliniek en de verstrekking van hulpmiddelen aan verslaafden.

Sinds de jaren 90 is de GGZ verslavingszorg uitgegroeid tot een professionele organisatie omdat het drugsprobleem veranderde en de verslaving problematiek steeds groter werd. Nieuwe middelen zoals coke (cocaine), XTC, speed en GHB, vaak ook in combinatie, brachten nieuwe verslaafden met een nieuw soort verslavingszorg. De GGZ is tevens in de breedte uitgegroeid, niet alleen drugsverslaving maar ook alcoholverslaving, computerverslaving, gokverslaving en stoppen met roken programma's zijn aan de orde van de dag.

GGZ voor hulp bij een verslaving?

De GGZ van vandaag biedt een breed scala met verscheidene vormen van verslavingszorg en hulp bij verslaving. In de afkickklinieken wordt professionele hulp geboden op gebieden als psychosociale hulp, dagbehandeling en deeltijdprogramma's, activiteitenbehandelingen en reintegratie hulp met financieen en resocialisatie.

Er is tevens een mogelijkheid voor een verlaafde om een intensief intern programma te volgen om na de behandeling in een veilige omgeving op kracht te komen zodoende weerbaar terug te keren in de maatschappij. Naast daadwerkelijke zorg schenkt de verslavingszorg aandacht aan het geven van voorlichting en preventie en wordt informatie verschaft aan familieleden en partners van verslaafden.

de GGZ en verslavingszorg in samenwerking

De samenleving is tegenwoordig minder tolerant ten aanzien van drugsverslaafden. De GGZ merkt dit met name in wijken waar opvangcentra en gebruikersruimte worden gepland. De verslavingszorg speelt daar op in door een samenwerkingsverband met Justitie en Politie aan te gaan om criminele verslaafde veelplegers een verslavingszorg traject te geven. Tevens is er als laatste redmiddel dwanghulpverlening mogelijk die een rechter op kan leggen aan verslaafde criminelen om af te afkicken in een gesloten afkickkliniek, zodat zij op die manier toch uiteindelijk een kans hebben om weer een normale plek in de samenleving te kunnen krijgen. In de verslavingszorg zijn diversen specialisten zoals psychologen, maatschappelijk werkers, artsen en verpleegkundigen werkzaam.

Wat is GGZ verslavingszorg?

GGZ is een verzamelnaam voor diverse instanties die jou of iemand uit je omgeving hulp kan bieden bij een verslaving. De verslavingszorg kan door middel van programma’s of gesprekken je helpen om vaneen verslaving af te komen. Het is afhankelijk van je verslaving wat voor hulp je krijgt. Daarbij wordt in de verslavingszorg gekeken welke hulp het beste bij jou als persoon past. Het kan zijn dat je verslaving voort komt uit bijvoorbeeld iets wat je lastig of moeilijk vindt (gedrag) dan wordt de zorg hierop afgestemd.

Hoe kom je in contact met de GGZ ?

Er zijn diverse mogelijkheden om met de GGZ verslavingszorg in contact te komen.

op internet zijn diverse instanties die via hun website informatie geven over de zorg die zij bieden. Ook je huisarts is op de hoogte van de verschillende instanties van de verslavingszorg. Je huisarts heeft een medisch beroepsgeheim en zal je vraag vertrouwelijk behandelen en zonder jouw toestemming geen informatie aan anderen doorgeven. Soms ga je naar een instantie toe, ook is het bij verschillende verslavingen mogelijk om via internet een programma te volgen. Daarbij zijn er ook gesprekgroepen in de verslavingszorg met lotgenoten of anderen die dezelfde verslaving hebben. Je kunt aan deze gesprekken deelnemen, tips uitwisselen bij moeilijke momenten en elkaar steunen in periode waarin je neigt terug te vallen in je verslaving (bijvoorbeeld de AA; anonieme alcoholisten). Kortom, de verslavingszorg biedt hulp aan iedere verslaving en elk persoon.

Wordt de verslavingszorg vergoed?

In de verslavingszorg heb je particuliere instanties en instellingen die vanuit de overheid gesubsidieerd worden. Vaak worden behandelingen vergoed maar het is belangrijk om eerst contact met je ziektekostenverzekeraar op te nemen zodat je niet voor vervelende situaties komt te staan.